Artikel 10

Oproepkrachten

 1. Voor oproepkrachten gelden in beginsel alle artikelen van deze CAO, met uitzondering van:

       artikel 4
       artikel 6 lid 2
       artikel 13
       artikel 14
       artikel 26b, c en d
       artikel 30
       artikel 36
       artikel 64 t/m 69

 2. Voor de berekening van het dag- en uurloon moet voor de oproepkracht worden uitgegaan van het functieloon vermeerderd met 8% vakantiebijslag.

 3. VDe oproepkracht wordt per uur beloond.

 4. Overuren zijn de uren, waarmee de diensttijd van gemiddeld 8 uur per dag wordt overschreden.

 5. In afwijking van artikel 6 lid 3 wordt door de werkgever aan de oproepkracht een exemplaar van de CAO verstrekt indien hij dit aan de werkgever verzoekt.

 


CAO online 2001 2007 all rights reserved
NETWORK DEVELOPMENT
Jaco Langeveld
Lelystad
Contact