Hoofdstuk V

Lonen: Algemene bepalingen

Artikel 12

Berekening dag en uurloon.

Het dag en uurloon wordt berekend door het loon per 4 weken te delen door 20 respectievelijk 160 en het loon per maand te delen door 21,75 respectievelijk 174.

Artikel 13

Loonbetaling

  1. De in artikel 25 genoemde functielonen worden per 4 weken of per maand betaald.

  2. Het omrekeningsgetal voor de herleiding van vierweken- naar maandloon is 1,087.

  3. De uitbetaling van de overuren dient uiterlijk in de betalingsperiode volgend op de betalingsperiode waarin de overuren zijn ontstaan te geschieden.

 


CAO online 2001 2007 all rights reserved
NETWORK DEVELOPMENT
Jaco Langeveld
Lelystad
Contact