Artikel 22

22 jarigen en ouder

  1. Indien een werknemer de leeftijd van 22 jaar bereikt, wordt hij ingeschaald op trede 0 van de geldende loonschaal.

  2. In afwijking van lid 1a geldt dat de werknemer die de leeftijd van 22 jaar heeft bereikt, maar bij indiensttreding nog niet beschikt over de specifieke vak- en/of bedrijfskennis welke voor de vervulling van de functies vallende onder de loonschalen A, B en C is vereist, kan worden ingedeeld in de trede 1 behorende bij zijn loonschaal.
   Werknemers werkzaam in de koeriersbranche die nog niet beschikken over de specifieke vak- en/of bedrijfskennis welke voor de vervulling van de functies vallende onder de loonschaal C is vereist, kunnen worden ingedeeld in trede -2 behorende bij deze loonschaal. Met ingang van 1 januari 2010 zal de indeling van deze werknemers eveneens plaatsvinden in trede -1 van deze loonschaal.

  3. De werkgever stelt de in lid b bedoelde werknemer in de gelegenheid de voor de functie noodzakelijke opleiding/training te volgen.

  4. Zodra de in lid c bedoelde opleiding/training met goed gevolg is afgerond wordt de werknemer in de trede 0 van zijn loonschaal ingedeeld.

  5. Voor de toekenning van tredeverhogingen is overigens artikel 21 integraal van toepassing.

De mintreden bedragen per 1 januari 2017:

trede week 4 weken maand 100% 130% 150%
A-1 378,28 1.513,12 1.642,14 9,46 12,29 14,19
B-1 388,19 1.552,76 1.685,23 9,70 12,62 14,56
C-1 396,54 1.586,16 1.721,56 9,91 12,89 14,87
De mintreden bedragen per 1 juli 2017:
trede week 4 weken maand 100% 130% 150%
A-1 380,16 1.520,64 1.650,26 9,50 12,35 14,25
B-1 390,67 1.562,68 1.695,98 9,77 12,70 14,66
C-1 399,77 1.599,08 1.735,54 9,99 12,99 14,99

 


CAO online 2001 2007 all rights reserved
NETWORK DEVELOPMENT
Jaco Langeveld
Lelystad
Contact