Artikel 23

Inschaling van functies

 1. Plaatsing in een lager gewaardeerde functie.

  1. De werknemer die door omstandigheden, die niet te wijten zijn aan zijn schuld of opzet en anders dan op zijn eigen verzoek wordt belast met werkzaamheden, verbonden aan een lager gewaardeerde functie, zal na 13 weken in die lagere loonschaal worden geplaatst.

  2. Correctie van een te hoge inschaling die de indeling in een lagere loonschaal tot gevolg heeft zal ingaan één week nadat de werknemer schriftelijk op de hoogte is gesteld door zijn werkgever.

  3. Herindeling ingevolge lid a en b vindt plaats op het naast lagere bedrag in de nieuwe loonschaal. Het loonverschil dat ontstaat, wordt omgezet in een persoonlijke toeslag. Deze persoonlijke toeslag wordt afgebouwd met nog toe te kennen treden en/of initiĎle loonsverhogingen. Vanaf 1 juli 2017 geldt dat de persoonlijke toeslag ten minste met 25% per jaar wordt afgebouwd.

   Tot 1 juli 2017 geldt dat voor de werknemer van 50 jaar en ouder, die minimaal 10 jaar in dienst is van de werkgever of voor de werknemer die minimaal 25 jaar in dienst is van de werkgever de persoonlijke toeslag niet zal worden afgebouwd.

   Na 1 juli 2017 geldt voor nieuwe herindelingen ingevolge lid a en b dat voor de werknemer van 55 jaar en ouder de persoonlijke toeslag niet zal worden afgebouwd

  Deze persoonlijke toeslag wordt afgebouwd met nog toe te kennen treden en/of initiŽle loonsverhogingen.

  Voor de werknemer van 50 jaar en ouder, die minimaal 10 jaar in dienst is van de werkgever of voor de werknemer die minimaal 25 jaar in dienst is van de werkgever zal de persoonlijke toeslag niet worden afgebouwd.

 2. Plaatsing in een hoger gewaardeerde functie.

  1. De werknemer die als gevolg van verandering van werkzaamheden in een hogere loonschaal wordt geplaatst, zal vanaf de eerste volle week van de uitoefening van die hogere functie worden ingedeeld op het naast hogere bedrag in die loonschaal.

  2. Correctie van een te lage inschaling die een indeling in een hogere loonschaal tot gevolg heeft zal ingaan op het tijdstip van schriftelijke melding door de werknemer. Herindeling vindt plaats op het naast hogere bedrag in de nieuwe loonschaal.

 


CAO online © 2001 2007 all rights reserved
NETWORK DEVELOPMENT
Jaco Langeveld
Lelystad
Contact