Artikel 44

 1. Vergoeding ADR-certificaat

  Voor het behalen en periodiek in stand houden van het ADR-certificaat in opdracht van de werkgever en het periodiek in stand houden van het ADR-certificaat op verzoek van de werknemer, zal de werkgever de cursuskosten, het examengeld en de reiskosten (volgens de in dat jaar geldende forfaitaire reiskostenvergoeding) vergoeden. Voorts zal de werkgever de terzake bestede cursustijd met een maximum van 40 loonuren ( 100%) vergoeden. Deze uren tellen niet mee bij de bepaling van het aantal overuren.

 2. Vergoeding certificaat vorkheftruck

  Voor het behalen en periodiek in stand houden van het certificaat vorkheftruck in opdracht van de werkgever en het periodiek in stand houden van het vorkheftruckcertificaat op verzoek van de werknemer, zal de werkgever de cursuskosten, het examengeld en de reiskosten (volgens de in dat jaar geldende forfaitaire reiskostenvergoeding) vergoeden. Voorts zal de werkgever de terzake bestede cursustijd met een maximum van 40 loonuren ( 100%) vergoeden. Deze uren tellen niet mee bij de bepaling van het aantal overuren.

Artikel 45

Studiekostenregeling

De werkgever heeft de mogelijkheid terzake van de in de artikelen 43 en 44 genoemde kosten voor aanvang van de opleiding een studiekostenregeling aan z'n werknemers voor te leggen. Deze studiekostenregeling verplicht de werknemer:

 • bij ontslagname van de werknemer binnen een jaar na het behalen van het diploma: 75% van de kosten van de genoten opleiding terug te betalen;

 • bij ontslagname van de werknemer binnen twee jaar na het behalen van het diploma: 50% van de kosten van de genoten opleiding terug te betalen;


 • Gouden handdruk (gevolgen onslag)
  Opjectief advies bij ontslag


 • bij ontslagname van de werknemer binnen drie jaar na het behalen van het diploma: 25% van de kosten van de genoten opleiding terug te betalen.


 


CAO online 2001 2007 all rights reserved
NETWORK DEVELOPMENT
Jaco Langeveld
Lelystad
Contact