Artikel 76

Arbeidstijdenbesluit Vervoer

 1. CAO-partijen hebben met elkaar afspraken gemaakt met betrekking tot de implementatie van richtlijn 2002/15 (48-urige werkweek). In overleg met het ministerie van Infrastructuur en Milieu zal deze afspraak in het Arbeidstijdenbesluit Vervoer worden ge•mplementeerd. CAO-partijen zijn overeenkomstig artikel 2.5:8 van het Arbeidstijdenbesluit Vervoer overeengekomen om de gemiddelde arbeidstijd te bezien over een periode van 26 achtereenvolgende weken.

 2. Overeenkomstig de regeling vrijstelling nachtarbeid wegvervoer zijn CAO-partijen overeengekomen dat de volgende categorie‘n van vervoer zijn vrijgesteld van het bepaalde in artikel 2.5:4, tweede lid, van het Arbeidstijdenbesluit vervoer:

  1. vervoer van levende dieren;

  2. vervoer van ochtendkranten;

  3. vervoer van postzendingen en- pakketten;

  4. collectief binnenlands vervoer van bloembollen, bloemen, planten en boomkwekerijproducten

Test GRATIS uw pensioensituatie aan de hand van één druk op de knop!

Artikel 77

Levensloop

 1. Na het genieten van levensloop heeft de werknemer het recht om terug te keren in zijn oude functie.

 2. De periode van genoten levensloop telt mee voor het bepalen van de duur van de diensttijd.

 3. Tijdens het genieten van levensloop zal de pensioenopbouw op de reguliere wijze worden voortgezet.

 


CAO online © 2001 2007 all rights reserved
NETWORK DEVELOPMENT
Jaco Langeveld
Lelystad
Contact